Visie en missie

Visie

Veranderingen in onderwijs en samenleving leiden tot een voortdurende stroom van innovaties op het gebied van bestuur, onderwijs en bedrijfsvoering bij onderwijsinstellingen en hun ketenpartners. Het gehele traject van strategie tot operatie en de daadwerkelijke inbedding van nieuwe werkwijzen in de organisatie wordt doorlopen via een scala aan projecten en programma’s. 

Resultaatgerichtheid van projecten en programma’s is daarmee een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de doelstellingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau, evenals een goede samenwerking tussen alle betrokkenen – opdrachtgevers en programma managers, projectleiders en projectmedewerkers – op basis van een helder referentiekader en een gemeenschappelijke taal. 

Missie

PPMO heeft als doel de kwaliteit en innovatiekracht van het onderwijs te versterken door de professionalisering van het project en programma management op school. 

PPMO wil dit bereiken door een samenhangend aanbod van dienstverlening, opleidingen en certificering afgestemd op de verschillende doelgroepen bij onderwijsinstellingen en hun ketenpartners: projectmedewerkers, projectleiders, opdrachtgevers en programmamanagers.

Strategie

PPMO heeft een professionele, publiek private netwerkorganisatie opgezet met gerenommeerde kennispartners voor de professionalisering van project en programma management in het onderwijs.

Landelijke kennispartners van PPMO zijn Lagant Management Consultants en Oppidum Certified Professionals, AXELOS-APMG Accredited Training Organisations (ATO’s) voor PRINCE2® (projectmanagement) en MSP® (programmamanagement).

Regionale kennispartner van PPMO is ECNO/NHL Stenden Hogeschool te Groningen.