Opleidingen

 • Cursussen
 • Leergangen
 • Masterclasses
 • Topclasses

Meer informatie

Consultancy

 • Situatieanalyse
 • Opleidingsplan
 • Handboek PMW
 • Begeleiding pilot

Meer informatie

Certificering

 • CPAE®
 • CPPE®
 • CPME®
 • Gedragscode

Meer informatie

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert PPMO over het te voeren beleid en informeert PPMO over actuele vraagstukken van onderwijsinstellingen en hun ketenpartners voor de ontwikkeling van casuïstiek in de opleidingen.

De Raad van Advies bestaat uit:

De heer drs. Carel van den Heuvel, voorzitter

Oud-directeur KPC Groep, Den Bosch en oprichtingsvoorzitter VO-Raad

Mevrouw Thea Meijer, lid (portefeuille PO)

Voorzitter College van Bestuur Openbaar Primair Onderwijs, Utrecht en lid Onderwijsraad

De heer Hein van Asseldonk, lid (portefeuille VO)

Vice-voorzitter VO-Raad en vm. vice-voorzitter College van Bestuur Lucas Onderwijs, Den Haag

Mevrouw Yvonne Moerman - van Heel, lid (portefeuille MBO en Educatie)

Vm. vice-voorzitter College van Bestuur ROC Koning Willem I College, ’s-Hertogenbosch en vm. lid Onderwijsraad

Mevrouw drs. Diane Keizer-Mastenbroek, lid (portefeuille HBO)

Vm. lid College van Bestuur Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden - Velp - Wageningen