Organisatie

Directie

Kenniscentrum PPMO wordt geleid door Hubert Kros:

Ir. Hubert Kros MEd, MBA is ontwerper van branchespecifieke projectmanagement opleidingen en certificeringen. Hij volgde opleidingen op het gebied van civiele techniek, informatica, onderwijs, bedrijfskunde, interim-management en organisatieverandering aan o.a. de TU-Delft, Business School Nederland en het SiOO. Kros is ruim 25 jaar actief in bedrijfsopleidingen, onderwijsadvisering en bestuurlijke dienstverlening. Hij werkte als docent VO en opleidingsmanager HBO, als manager bij Cap Gemini Pandata Opleidingen en als directeur bij Omega Onderwijsbeheer, een joint venture van twee hogescholen op het gebied van onderwijsinformatiesystemen. Ook werkte hij als directeur van maatschappelijke brancheorganisaties in onderwijs en sociale werkvoorziening. Hubert Kros werkt als projectleider en innovatieadviseur in de regio Haaglanden i.s.m. met o.a. het Lectoraat Ondernemen en Innoveren van De Haagse Hogeschool en de Stichting Kenniseconomie en Innovatie Zoetermeer. Hij is bestuurlijk actief in het onderwijs en was jarenlang voorzitter van het curatorium van een brede scholengemeenschap in het VO.

Motto: Projectmatig werken op menselijke maat. 

Duale docenten

PPMO werkt met duale docenten, die deels werkzaam zijn in de onderwijspraktijk als projectleider en deels als docent/cursusleider meerdere keren per jaar opleidingen en trainingen verzorgen. Zo ontstaat een actieve wisselwerking tussen theorie en praktijk in onderwijs context. Tijdens elke cursus komen voorbeelden aan bod van projecten op drie domeinen: strategie en bestuur, onderwijs en innovatie, en bedrijfsvoering.

Duale docenten zijn werkzaam in de verschillende onderwijssectoren PO, VO, MBO, HBO, WO en bij onderwijs ketenpartners zoals gemeenten, (jeugd)zorg en woningcorporaties. Zij delen hun ervaringen met de cursisten en wisselen van gedachten over faal- en succesfactoren in onderwijs projecten.

Ir. Clemens Bon CSPM, CMC studeerde bedrijfseconomie, commerciële economie en vliegtuigbouwkunde aan o.a. de TU-Delft. Hij is een van de oprichters van onze kennispartner Oppidum Certified Professionals voor portfolio-, project- en programmamanagement. Clemens introduceerde de methoden MSP (Managing Successful Programmes) en PPS (Program en Project Sponsorship/Professioneel Opdrachtgeverschap) in Nederland en heeft een lange staat van dienst bij de implementatie van projectmatig werken in het onderwijs, o.a. bij de Christelijke Hogeschool Zwolle, de KPC Groep en de Hogeschool NHTV in Breda. Clemens Bon is Certified Senior Project Manager (IPMA-B), Registered Consultant voor o.a. PRINCE2 en MSP, Certified Management Consultant en lid van de redactieraad van Projectie, vaktijdschrift voor projectmanagement. Hij is ere-lid van IPMA-NL

Johan Drost MMO studeerde wiskunde en economie aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Holland in Diemen en behaalde een master in Management & Organisation aan de TIAS Business School in Tilburg. Johan heeft zich gespecialiseerd op het brede terrein van ontwikkeling, implementatie, gebruik en beheer van student en onderwijs informatie systemen in het MBO, HBO en WO. Vanuit zijn bureau Noorda & Drost, begeleidt hij op dit terrein vele onderwijsinstellingen als interim- en projectmanager. Johan Drost is o.a. betrokken bij projecten van Kennisnet ICT op School, het Studielink project van Surf en hij is een van de partners van “De Kennismaatschap”.

Rob de Haan BEd studeerde aan de PABO Diamanthorst in Den Haag en doorliep binnen de Stichting Lucas Onderwijs voor PO en VO te Den Haag alle functies van leraar en directeur basisonderwijs tot lid van het College van Bestuur voor de portefeuilles Primair Onderwijs en HRM. Rob de Haan is sinds vijf jaar werkzaam als zelfstandig bestuursadviseur, interim-manager, projectleider en programma manager. Daarbij richt hij zich in het bijzonder op HRM vraagstukken, verandermanagement, onderwijsinnovatie en organisatieontwikkeling. Hij is vooral actief in de sectoren PO, VO en MBO, en op het raakvlak van onderwijsinstellingen en gemeenten. Rob de Haan is lid van het analyseteam “zeer zwakke scholen” van de PO-Raad.

Marcel Laks CPC BEd studeerde aardrijkskunde en biologie aan de Vrije Leergangen VU en volgde de postdoctorale opleiding tot Certified Public Controller aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Marcel was jarenlang in diverse functies verbonden aan ROC A12 te Ede, o.a. als ICT-coördinator en hoofd administratie & planning. Marcel Laks werkt op het gebied van ICT, controlling en bedrijfsvoering vanuit zijn bureau 4C4U, dat zich richt op alle onderwijssectoren alsmede publieke en non-profit organisaties. Marcel Laks is betrokken bij projecten op het gebied van onderwijshuisvesting, onderwijslogistiek, toegangscontrole, presentieregistratie, de geldloze school en managementcontrol en laatstelijk werkzaam als Central Logistic Officer bij de Hogeschool Utrecht.

Angela Velberg MSc voltooide een breed pakket aan opleidingen: een educatieve opleiding in de kunstzinnige sector, een hogere ambtelijke opleiding aan de Bestuurs Academie Nederland en een master in E-Business aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Angela was als projectleider o.a. betrokken bij de implementatie van student en onderwijs informatiesystemen in het MBO en bij de implementatie van ITIL in het HBO. Angela was ook werkzaam als projectleider van het Jongeren Loket bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht en is momenteel interim hoofd ICT bij ROC Nijmegen. Angela was ook werkzaam als projectleider van het Jongeren Loket bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht, interim hoofd ICT bij ROC Nijmegen en laatstelijk bij Openbaar Onderwijs Groep Groningen.