Kernwaarden

Kenniscentrum PPMO weet zich geïnspireerd door drie kernwaarden die in beleid en handelen worden nagestreefd.

Professioneel

PPMO wil een professionele partner zijn voor al haar relaties - professionals en onderwijsinstellingen - die hun ontwikkeling op het gebied van project- en programma-management toevertrouwen aan PPMO.

Deze professionaliteit uit zich in kennis van actuele ontwikkelingen, gestoeld op een gedegen know-how en visie met betrekking tot projectmanagement in de onderwijssector.

Innovatief

PPMO wil een innovatieve partner zijn zowel in haar platformfunctie binnen de onderwijssector als in haar consultancy en opleidingen.

Moderne concepten als Blended en Action Learning maken daarom deel uit van het assortiment evenals intervisie mogelijkheden voor beginnende en ervaren projectleiders en programma-managers.

Betrokken

Vóór alles wil PPMO een betrokken partner zijn bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling die zowel medewerkers als organisaties doormaken in de samenwerking met PPMO.

Wederkerigheid is hierbij het uitgangspunt. PPMO draagt bij aan de ontwikkeling van mensen en organisaties, die op hun beurt weer bijdragen aan de ontwikkeling van PPMO.