Consultancy

Projectmatig kunnen werken is voor onderwijsinstellingen een belangrijke “organisatiecompetentie” als het aankomt op het invoeren van onderwijsinnovaties en het stroomlijnen van de bedrijfsvoering.

Veel organisatie(ontwikkel)trajecten worden uitgevoerd in de vorm van projecten waarbij diverse medewerkers in verschillende rollen betrokken zijn: opdrachtgevers, programmamanagers, projectleiders en projectmedewerkers. Ieder speelt hierbij zijn eigen rol vanuit functies op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Een gemeenschappelijke taal en het bijbehorende effectieve gedrag zijn sleutelelementen bij het realiseren van succesvolle projecten: “op tijd, binnen budget en beter dan verwacht”.

Kenniscentrum PPMO kan uw onderwijsorganisatie begeleiden bij de ontwikkeling van een effectieve projectenorganisatie. Onze aanpak bij de invoering van projectmatig werken is gebaseerd op een beproefde methode die bestaat uit vier elementen:

- Situatieanalyse (projectmanagement volwassenheidsmeting)
- Opleidingen (voor diverse doelgroepen)
- Intern Handboek projectmatig werken (“tailor-made” richtlijnen, standaards en procedures)
- Pilotproject(en) voor de implementatie van de nieuwe werkwijzen

driehoek_final.png

PPMO aanpak voor de Invoering van Projectmatig Werken

De aanpak van PPMO is gericht op de ontwikkeling van projectcompetente medewerkers binnen uw eigen organisatie zodat uw onderwijsinstelling minder afhankelijk wordt van externe projectleiders en bij de (eventuele) inzet van specialistische externe projectleiders een gelijkwaardige samenwerking wordt bevorderd.

Meer informatie

Wilt u hierover nader met ons van gedachten wisselen dan kunt u dat hier kenbaar maken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.