Certificering en Register RPMO

Register Project Management in het Onderwijs (RPMO)

“Een RPMO-lid is betrouwbaar en deskundig!”

Projectmedewerkers, projectleiders en programmamanagers in het onderwijs die de Gedragscode onderschrijven en voldoen aan bepaalde eisen, ten aanzien van formele training in projectmanagement, vooropleiding, werkkring en werkervaring, kunnen zich laten certificeren op drie niveaus: CPAE®, CPPE® en CPME®.

Certified Projectmanagement Associate in Education (CPAE®):

• Diploma Leergang LPMO of LPGO of Cursus CPCO of gelijkwaardig (≥ 5 ECTS)
• Overwegend educatieve bachelor of master *) **)
• Minimaal 1 jaar relevante werkervaring als professional in de educatieve sector **)

Certified Projectmanagement Professional in Education (CPPE®):

• Diploma Masterclass MPMO of MPGO of gelijkwaardig (≥ 10 ECTS)
• Overwegend educatieve bachelor of master *) **)
• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring als professional in de educatieve sector **)

Certified Project Manager in Education (CPME®):

• Diploma Topclass TPMO of TPGO of gelijkwaardig (≥ 15 ECTS)
• Overwegend educatieve bachelor of master *) **)
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als professional in de educatieve sector **)

*) Educatieve Bachelor/Master: o.a. Lerarenopleiding, Onderwijskunde, (Ortho)Pedagogiek
**) Zonder educatieve vooropleiding: minimaal 2, 3 resp. 4 jaar relevante werkervaring in de educatieve sector

RPMO-leden

De Gedragscode stelt eisen aan RPMO-leden ten aanzien van professionaliteit en permanente educatie, en aan het kwalitatief verantwoord, integer en maatschappelijk betrokken uitoefenen van hun beroep.

De zichtbaarheid van RPMO-leden komt tot uiting in het voeren van een van de internationale, privaatrechtelijk beschermde titels CPAE®, CPPE® of CPME® achter de naam.

Meer informatie

Het certificeringsreglement, de gedragscode en nadere gegevens over de aanmeldingsprocedure kunnen hier worden aangevraagd.